hand amulogo

Bus Kvalifikationsuddannelse, 4 uger AMU Dagkursus, mandag til fredag fra 08.00 til 15.24

Kurset er målrettet fag- og ufaglærte personer som er i arbejde eller ledig og henvender sig til personer der har et ”rustent” kørekort til Bus-erhverv, kat. Ep.D, men som ikke har brugt i en årrække. Kurset er derfor en mulighed for at få en opkvalificering og samtidig en chaufføruddannelse som tillæg til det gamle kørekort, så det svarer til de nye krav, der er til chaufføruddannelse til bus.
Indhold:

 • Forberedelse til EU kvalifikationsprøve. jf. Færdselstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Formål:

 • At uddanne nye chauffører til erhvervsmæssig persontransport, således at de opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav.

Målgruppe:

 • Personer der ønsker ansættelse som buschauffører, stor limousine eller handicapbefordring.

Beviser:

 • Chaufføruddannelsesbevis
 • Deltagerne modtager kursusbevis, hvis følgende er opfyldt:
  • Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser.
  • Deltageren har bestået afsluttende kvalifikationsprøve.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Introduktion
 • Teknik/køretøjets opbygning
 • Service/konfliktløsning
 • Miljø/passagervenlig kørsel
 • Befordring af passagerer med bus under hensyntagen til sikker og forsvarlig kørsel, tids-og køreplaner og komfort.
 • Takstbestemmelser, zoneinddeling og udstedelse af billetter ved brug af billetmaskiner.
 • Planlægge og gennemføre rute- og turforløb.
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse m.h.p. at kunne reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld samt vide, hvordan buspassagerer evakueres korrekt
 • Ergonomiske forhold.
 • Afslutning/evaluering­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ledig - og hvad så?

Den 01-04-2012 bliver begrænsningen for lediges ret til AMU kurser i første ledighedsperiode ophævet igen. Klik her...

Efteruddannelse

Efteruddannelse for lastbil- og bus chauffører

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Bliv Kørelærer

Kunne du tænke dig en kørelæreruddannelse.

Juul Gruppen tilbyder Kørelæreruddannelser, både dag og aftenkurser, klik her for mere info.

AMU Chaufføruddannelser|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk