hand amulogo

Chaufføruddannelse lastbil, 6 uger AMU Dagkursus, mandag til fredag fra 08.00 til 15.24

Kurset er målrettet fag- og ufaglærte personer, som er i arbejde eller er ledige.

Indhold:

 • Forberedelse til teoriprøve.
 • Forberedelse til køreprøve.
 • Forberedelse til kvalifikationsprøve, jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
 • Forberedelse til praktisk prøve i lastsikring.

Formål:

 • At uddanne nye chauffører til erhvervsmæssig godstransport med lastbil, under hensyntagen til sikker og forsvarlig kørsel.
 • At du efter endt kursus kan foretage optimal ruteplanlægning under hensyntagen til køretid og økonomi og sikre lasten på forsvarlig måde.
 • At du får styrket din personlige viden og almene kundskaber indenfor branchen, så du kan yde den nødvendige kundeservice, der til enhver tid kræves af vognmanden, kollegaer og kunder.

Målgruppe:

 • Personer der ønsker ansættelse i stillinger hvor der enten kræves chaufføruddannelse eller er relevant for jobbet.

Beviser:

 • Kørekort til lastbil kat. C.
 • Chaufføruddannelsesbevis
 • Deltagerne modtager kursusbevis, hvis følgende er opfyldt:
  • Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser.
  • Deltageren har bestået teori-, køreprøve, samt afsluttende kvalifikationsprøve.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Introduktion
 • Teoriundervisning
 • Teknik/køretøjets opbygning
 • Service/konfliktløsning
 • Køreteknisk kursus
 • Teoriprøve
 • Køretimer
 • Køreprøve
 • Ruteplanlægning
 • Dataundervisning
 • Transportøkonomi
 • Ergonomi
 • Grundlæggende førstehjælp
 • Miljøvenlig kørsel
 • Lastsikring
 • Afslutning/evaluering

Ledig - og hvad så?

Den 01-04-2012 bliver begrænsningen for lediges ret til AMU kurser i første ledighedsperiode ophævet igen. Klik her...

Efteruddannelse

Efteruddannelse for lastbil- og bus chauffører

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Bliv Kørelærer

Kunne du tænke dig en kørelæreruddannelse.

Juul Gruppen tilbyder Kørelæreruddannelser, både dag og aftenkurser, klik her for mere info.

AMU Chaufføruddannelser|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk