hand amulogo

Prøver

Der er 3 prøver som du skal beståuddannelsen inkl. Kørekort.

Teoriprøve
Du vil få vist en serie på 25 lysbilleder med forskellige trafikalesituationer. Der vil til hvert billede komme en række spørgsmål, hvor du skalvælge de rigtige svar blandt flere mulige ved at sætte kryds i en ja eller nej kolonne.
Du må max have fejl i 3 af billederne.

Køreprøve
Køreprøven deles op i 2 dele som samlet skal beståespå et udvidet niveau i forhold til almindelig køreprøve, alt med udgangspunkti, at du skal kunne udføre persontransport som professionel chauffør.

  1. Du skal kunne gøre rede for bilens indretning og udstyr, samt kontrollere dette.
  2. Din personlige kørsel/rutine vurderes under hele prøven i forhold til at du som professionel chauffør skal kunne udføre erhvervsmæssig personbefordring mod betaling. Det vil sige at du i princippet ikke må lave fejl.  

EU Kvalifikation prøve.
Prøven foregår som Multiple Choice med 30 spørgsmålmed hver 4 svarmuligheder. For at bestå skal du besvare mindst 23 af de 30spørgsmål korrekt.

 

Beviser

 

Kørekort

Inden opstart har du udfyldt en Ansøgning omkørekort og påhæftet et billede. Når du har bestået køreprøven beholder denprøvesagkyndige ansøgningen. Borgerservice behandler sagen og sender dig ditkørekort. Når du består køreprøven skal du aflevere dit gamle kørekort, densagkyndige udsteder et midlertidigt kørekort, som du skal køre med indtil dumodtager dit rigtige kørekort.

 

Kursusbevis

Når du har gennemført og bestået en AMU uddannelse,får du udleveret et kursusbevis. På beviset er der påført dit navn og dit cpr. nr., samt uddannelsens navn og kompetencebeskrivelse.Du kan bruge beviset, som bevis på gennemført AMU uddannelse. Det er vigtigt atdu gemmer beviset, da du kan få brug for at kunne påvise at du har gennemførtuddannelsen.

 

CUB –Bevis (Chaufføruddannelsesbesvis)

Når du har fået tilsendt dit rigtige kørekort skaldu kontakte skolen da vi skal bruge en kopi af dit nye kørekort. Når skolen harmodtaget kopien får du et girokort til Trafikstyrelsen på kr. 500.. Det er denpris Trafikstyrelsen tager for at udstede dit Chaufføruddannelsesbevis. Brevetmed girokortet er dit midlertidige CUB-bevis. Nårgirokortet er betalt modtager du det rigtige CUB-Bevis.Beviset skal medbringes sammen med dit almindelige kørekort.

 

Førerkort(Tagograf-kort)

Du skal henvende dig på politistationen. Du skalmedbringe dit kørekort, dit CUB-bevis samt etbillede. Du skal betale kr. 535 til politiet, som vil fremsende dit tapografkort. Kortet bruges i skiver til kontrol af køre-hviletidsbestemmelser.

 

Ledig - og hvad så?

Den 01-04-2012 bliver begrænsningen for lediges ret til AMU kurser i første ledighedsperiode ophævet igen. Klik her...

Efteruddannelse

Efteruddannelse for lastbil- og bus chauffører

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Bliv Kørelærer

Kunne du tænke dig en kørelæreruddannelse.

Juul Gruppen tilbyder Kørelæreruddannelser, både dag og aftenkurser, klik her for mere info.

AMU Chaufføruddannelser|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk