hand amulogo

Hvem kan deltage:

 • Fag og ufaglærte.
 • Beskæftigede, såvel selvstændige som ansatte, uanset om man er forsikret eller ej.
 • Ledige i det omfang man opfylder betingelserne for deltagelse. Kontakt os for info.

Hvis du har fast bopæl eller arbejde i Danmark har du principielt adgang til uddannelserne (vær opmærksom på, at du ikke kan deltage på de kurser der indebærer udstedelse af kørekort, hvis du har bopæl udenfor Danmark).
Uddannelserne foregår på dansk, og det er et krav at dine danskkundskaber er så gode, at du vil kunne følge undervisningen og aflæggelse af prøver på dansk - dvs. minimum et niveau svarende til Dansk prøve 3.

Er du i arbejde, selvforsørgende, på pension eller efterløn:

 • Ingen begrænsning for deltagelse, dog ikke personer med en videregående uddannelse.
 • Undervisningsministeriet betaler kurset.
 • Du kan søge VEU godtgørelse (løntabsgodtgørelse, svarende til 80% højeste dagpengesats).
 • Du kan søge kørselsgodtgørelse for de km der overstiger 24 km. mellem hjem og kursussted.
 • Hvis du bor mere end 60 km fra uddannelsesstedet og du er indkvarteret udenfor dit hjem i kursusperioden, kan du normalt få dækket kost og logi. Ring til os på 4632 1022 for at få information om hvordan du er dækket i din situation.  
 • Der skal betale evt. lægeattest samt prøvegebyr.

Du er ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse:

 • Pr. 01-01-2015 blev retten til 6 ugers jobrettet uddannelse indført. Den erstatter retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
 • Du kan frit vælge mellem de uddannelser, eller uddannelsespakker der fremgår af den landsdækkende positivliste, udarbejdet af STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering) De fleste af vores kurser er at finde på positivlisten - KONTAKT os for nærmere information
 • Du kan søge kørselsgodtgørelse for de km der overstiger 24 km. mellem hjem og kursussted.
 • Hvis du bor mere end 60 km fra uddannelsesstedet og du er indkvarteret udenfor dit hjem i kursusperioden, kan du normalt få dækket kost og logi. Ring til os på 4632 1022 for at få information om hvordan du er dækket i din situation.
 • Der er ingen deltagerbetaling.
 • Du skal selv betale gebyrer, eksempelvis lægeattest + prøvegebyr.

 Ledig uden ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

 • Kontakt din sagsbehandler der måske kan bevillige uddannelsen gennem jobcenteret.
 • Kommunen betaler kurset.
 • Der er ingen deltagerbetaling.
 • Du modtager kontanthjælp under kurset.
 • Du kan søge kørselsgodtgørelse for de km der overstiger 24 km. mellem hjem og kursussted.
 • Kommunen betaler lægeattest + prøvegebyr.

Jeg passer ikke i nogen af de nævnte situationer
Du kan ikke finde din situation indenfor overnævnte valgmuligheder. Det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan blive optaget på kursus - enten som AMU kursist, via A-kasse eller via dit lokale jobcenter.
Det er bare ikke muligt for os, at beskrive alle muligheder.
For at vi skal kunne give dig den bedst mulige rådgivning, må vi bede dig om at ringe til os på telefon 4632 1022

 

 

 

Ledig - og hvad så?

Den 01-04-2012 bliver begrænsningen for lediges ret til AMU kurser i første ledighedsperiode ophævet igen. Klik her...

Efteruddannelse

Efteruddannelse for lastbil- og bus chauffører

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Bliv Kørelærer

Kunne du tænke dig en kørelæreruddannelse.

Juul Gruppen tilbyder Kørelæreruddannelser, både dag og aftenkurser, klik her for mere info.

AMU Chaufføruddannelser|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk