hand amulogo

Prøver:

Der er 4 prøver, som du skal bestå, før du kan blive chauffør til taxa-, limousine-, handicap- og sygetransport:
Lille erhvervskørekort: Teoriprøve, Køreprøve og Taxakvalifikationsprøve er landsdækkende.
Førerkort: Prøven gælder kun i det lokalområde du skal arbejde i.

Teoriprøve:
Teoriprøven er den samme, som du har oplevet til almindelig bil, (efter 01-01-1987). Du vil få vist en serie på 25 lysbilleder med forskellige trafikale situationer. Der vil til hvert billede komme en række spørgsmål, hvor du skal vælge de rigtige svar ved at sætte kryds i en ja eller nej kolonne.
Du må max. have fejl i 3 af billederne.

Køreprøve:
Køreprøven deles op i 3 dele som samlet skal bestås på et udvidet niveau i forhold til almindelig køreprøve, alt med udgangspunkt i, at du skal kunne udføre persontransport som professionel chauffør.

  1. Du skal kunne gøre rede for bilens indretning og udstyr, samt kontrollere dette. Du skal have et indgående kendskab til taxaens indretning og udstyr og kunne gøre rede for dette.
  2. Du skal kunne finde den absolut nærmeste vej til minimum 2 adresser.
  3. Din personlige kørsel/rutine vurderes under hele prøven i forhold til, at du som professionel chauffør skal kunne udfør erhvervsmæssig personbefordring mod betaling. Det vil sige, at du i princippet ikke må lave fejl.  

Taxa Kvalifikationsprøve:

Prøven foregår som Multiple Choice med 30 skriftlige spørgsmål med hver 4 svarmuligheder. Du må til denne prøve højst have 8 fejl.

Førerkortprøven:

Førerkortprøven er en prøve i lokalkendskab, som skal bestås i det lokalområde du skal arbejde i, primært med henblik på at kunderne skal kunne forvente, at du som chauffør er lokalkendt. Førerkortprøven afholdes af kommunerne, i København dog Storkøbenhavns Taxanævn.

 

Beviser

 

Kørekort

Inden opstart har du udfyldt en Ansøgning om kørekort og påhæftet et billede. Når du har bestået køreprøven beholder den prøvesagkyndige ansøgningen. Borgerservice behandler sagen og sender dig dit kørekort. Når du består køreprøven skal du aflevere dit gamle kørekort, den sagkyndige udsteder et midlertidigt kørekort, som du skal køre med indtil du modtager dit rigtige kørekort.

 

Kursusbevis

Når du har gennemført og bestået en AMU uddannelse, får du udleveret et kursusbevis. På beviset er der påført dit navn og dit cpr. nr., samt uddannelsens navn og kompetencebeskrivelse. Du kan bruge beviset, som bevis på gennemført AMU uddannelse. Det er vigtigt at du gemmer beviset, da du kan få brug for at kunne påvise at du har gennemført uddannelsen.

 

Førerkort – Taxa

Du skal henvende dig på kommunen i det taxadistrikt du ønsker at køre i. Du skal bede om at få et førerkort. Du kan komme ud for at skulle aflægge en vejprøve. Prøven er enten mundtlig eller skriftlig. Prisen på kortet kan variere.

Ledig - og hvad så?

Den 01-04-2012 bliver begrænsningen for lediges ret til AMU kurser i første ledighedsperiode ophævet igen. Klik her...

Efteruddannelse

Efteruddannelse for lastbil- og bus chauffører

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Bliv Kørelærer

Kunne du tænke dig en kørelæreruddannelse.

Juul Gruppen tilbyder Kørelæreruddannelser, både dag og aftenkurser, klik her for mere info.

AMU Chaufføruddannelser|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk