hand

Kursusindhold:

Kørelæreruddannelsen til motorcykel er opdelt i to faser. Forberedelse til forprøve og forberedelse til afsluttende prøve / eksamen.

Vælg mellem dag eller aften kursus.

Dagkursus er normeret til 6 måneder.

De planlagte aktiviteter ligger, hverdage mellem 08.30 og 15.00.

Kurset er tilrettelagt meget fleksibelt og kan derfor i stor udstrækning tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Aftenkurser er normeret til 8 måneder.

De planlagte aktiviteter ligger mandag, tirsdag og onsdag fra 17.00 til 20.00. Undervisningstiden kan udvides efter behov.

Kurset er tilrettelagt meget fleksibelt og kan derfor i stor udstrækning tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Gældende for både dag og aften kurserne:

Undervisningen er tilrettelagt i uge projekter. Hver uge projekt udgør et delmål i uddannelsesforløbet. Uge projekterne igangsættes og evalueres på bestemte tider hver uge.

Om undervisningen til forprøven:

Undervisningen er tilrettelagt i en kombination mellem klasseundervisning, lærerbaseret interaktiv undervisning, gruppe og projekt opgaver.

Der undervises i følgende.

 • Det prøveforberedende pensum til kat. A.
 • Undervisningsplanen til kategori A.
 • Bekendtgørelser, love og cirkulærer.
 • Undervisningsplanens systematik.
 • Korrekte svarteknikker til forprøvens to dele.

 

Undervisningen er opdelt i følgende:

 • Klasseundervisning. Tilrettelagt på faste dage og tider hver uge.
 • Lærerbaseret interaktiv undervisning. Kan gennemføres fleksibelt i skolens åbningstid.
 • Gruppe / projektopgaver. Kan gennemføres fleksibelt i.f.t. skolens åbningstid og gruppernes behov og muligheder.

Om forprøven:

Forprøven afholdes 2 gange årligt, august og februar. Forprøven er opdelt i 2 prøver.

Almindelig teoriprøve (billedprøve med 25 billeder). Billedprøven skal afholdes 5 til 10 dage før den skriftlige prøve.

Den skriftlige prøve består af 45 skriftlige spørgsmål.

Prøverne skal bestås med samlet max.  på 8 fejl i billeder og skriftlige opgaver, dog må der max. være 3 billeder med fejl i billedprøven. 

Hjælpemidler til prøven:

Til billedprøven må man ikke bruge hjælpemidler.

Til den skriftlige prøve må man bruge undervisningsplanen til kategori A. som opslagsværk. Der må ikke bruge andre hjælpemidler, notater og lignende under prøven.

Hvis man dumper 3 gange til forprøve, kan man ikke efterfølgende blive indstillet til kørelærerprøve til motorcykel, uden dispensation.

Om den afsluttende prøve / eksamen:

Den afsluttende prøve afholdes 2 gange om året, november / december og maj / juni.

Om undervisningen til den afsluttende prøve:

Undervisningen er tilrettelagt i en kombination af følgende:

 • Klasseundervisning.
 • Lærerbaseret interaktiv undervisning.
 • Gruppe og projekt opgaver med kendskab i lovgivning og undervisningsplanen, samt udarbejdelse af lektions og undervisningsplaner.
 • Voksenpædagogik.
 • Undervisning i teori.
 • Praktisk undervisning af elever på bane og kørsel på vej.

 

Under hele uddannelsesforløbet vil du have mulighed for at deltage i og være en del af skolens uddannelsesmiljø, med adgang til lokaler, bane og køretøjer, hvor der undervises i alle former for kørekort og AMU chaufføruddannelser.

Om prøven:

Den afsluttende prøve / eksamen er opdelt i følgende 3 faser.

Teoretisk undervisning af elever. Kørelæreraspiranten trækker et emne ud af 23 definerede lektioner, som der skal undervises i under overværelse af sensorerne.

Spørgsmål i lovgivning og teknik, stillet af din lærer under overværelse af sensorerne.

Praktisk undervisning af 2 elever, under overværelse af sensorerne. Emnet som der skal undervises i trækkes af aspiranten, ud af 4 definerede emner.

Om sensorerne:

Der er 2 sensorer til den afsluttende prøve.  En repræsentant fra bilinspektionen (Politiadvokat) som er specialist i færdselslovgivning og en bilinspektør som er specialist i de tekniske emner.

Sensorerne bedømmer den samlede præstation i den afsluttende prøve / eksamen og træffes beslutning om prøven er bestået. 

 

Det perfekte uddannelsesmiljø

Vi tilbyder et perfekt uddannelsesmiljø hvor der tilbydes undervisning til alle former for kørekort og chaufføuddannelse. Klik her for mere info

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Kørelæreruddannelses Centret|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk